...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކޮތަން
ަނުގެ ފަތްބޮޑެތި ބާވަތް.
ފަތް ހުންނާނީ މިރިހި ފަތާވައްތަރުކޮށެވެ.
މިބާވަތުގެ ކޮތަނުގެ މައިގަނޑު ހުންނާނީ ދިގު ތަނޑެއްގައި ބޮނޑިޔަކަށް ހުންނަ ގޮތަށެވެ.
ނޫކުލައިގެ ކުދިކުދި މާތަކެކެވެ.
މިމާތައް ފޮޅެމުންދަނީ އެއްފަހަރަކާ ނޫނެވެ.
ފޮޅެމުން ވެރެމުންދާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ