...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާއަލަ
ނ.
ފުރައްދެއަލަ.
މިއީ އަޑިއަށް ފައިބާ އަލައެއްނޫނެވެ.
މިއީ ފަތްތައް ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ އުސްކޮށް ހެދޭ އަލައެކެވެ.
މިއަލަގަނޑަކީ ގަސްގަޑެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިހުލަ . ފުރެއްދެއަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ