...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާއްދާ
ާ ނުވަތަ އުފެދިފައިވާ އަޞްލު ބާވަތް.
(2) ކިޔަވައިދޭ ޢިލްމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާވަތެއް.
މިސާލު:
މިތާނގައި ކިޔަވައިދެނީ ހިސާބާއި ދިވެއްސާއި މިދެމާއްދާއެވެ.
(3) ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްބަސްވުންތައް ފަދަ ލިޔުންތަކުގައި ހުންނަ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަވިހަ . ހަތާ . ހިލަ . ނައިލޯނު . ނިއޯން . ރޮކެޓު . ކަނޑުމަތި . ކަވާޖެހުން . ކިރު . ކީމިޔާ . ކުނި . ކުނިގަނޑު . ކެހެނި . އަރިދަފުސް . އަމަލީފަންނު . އަތްކެނޑުން . އަލި . އަލިފާން . އަލިފާންދަނޑި . އާވިފެންވުން . އުށް . އުންހ . އެޓޮމް . އޮށާޅަ . ވަށްތާ . ވިޓަމިން . ވެސްލީނު . މަނިބޭރުކުރުން . މަނިބޭރުވުން . މަޢުދަނީލޮނު . މާއްދާ . މޮލިކިއުލް . ތާވަލު . ތާސީރު . ތެޔޮ . ލާމި . ގަޑިފުރުން . ގޮމަކަސްތޫރި . ސަރުބީޖެހުން . ޕީރިއަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ