...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާއްދީ
ނއ.
(1) ލޮލަށް ފެންނަ ނުވަތަ އަތުން ހިފޭގޮތް ހުންނަ.
(2) ރޫޙާނީގޮތުގެ އިދިކޮޅު ގޮތް ހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ