...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާވަށި
ނ.
(1) މާޖަހައިފައި ހުންނަ ވަށި.
(2) މާޖަހަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ވަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލްވަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ