...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާވަރު
ތެއް.
މިއީ ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ނޫކުލައެއްގއި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ މަތީގައި ރަތްކުލައިގެ މިނާފުއްތަކެއްހެން އޮންނަ ބޮނޑިވަރެއް އޮވެއެވެ.
މީގައި މީހަކު ޖެހިއްޖެނަމަ ދުޅަވެ ވިހަވާނެއެވެ.
މިއީ އޮއި ވަރާއެކު ދަތުރުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރު ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންބިމާވަރު . މާވަރޮ . ތާޅަފިލިއޮޑީގެދުވެލި . ތިމާހާމީހަކު ނެތިގެންއުޅުން . ޖަމަލުޖެހިފޮޑި . ޢަޒުމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ