...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާވަތް
ނ.
(1) ބޮޑުވަތް.
(މަސްދޯނީގެ ކޮޅުފަހުން ދިރުނބަލަށް ފަސްވަނަ (ވަތް.) (2) މަރަވަޅީގެ އުށުގެ ކުރީގައި ހުންނަ ބޯ.
(3) (ދ) އެސް ހަރުކުރަން ހުންނަވަކި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޓެކުންފަތުވަތާ . މަތީވަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ