...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާވަޑި
ނ.
(1) ކިއްސަރުވަޑާން ކުރާބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނައިސްމީހާ.
(2) ވަޑާމަށް މޮޅު މީހާ.
(3) ނއ.
ވަޑާމަށްމޮޅު މިސާލު:
މާވަޑިކަލޭގެ.
މާވަޑިބޭ.
(4) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ފާޑުވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްދަށުވަޑިން . ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. . މާވަޑި . މާވަޑިކަލޭގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ