...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާވަޑިޔާ
ނ.
(1) ވަޑާމަށް މޮޅު މީހާ.
(2) ކިއްސަރު ވަޑާންކުރާ ބައެއްގެތެރޭގައި ހުންނަ އިސްމީހާ.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ފާޑުވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. . މާވަޑިކަލޭގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ