...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާވާ
ނ.
(ބދ) (1) ވައިފިލާ.
(2) ކެއިންއަޅަ މަލާފަތް.
(3) އިހުޒަމާނުގައި، އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ލާކޮއްޔެއްގެ ނަން.
މިސާލު:
މާވާކިލެގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުކޭތަ . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަވައި . ހަމަދުވެލި . ހީލި . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަ . ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސްދިނުން . ރާޑި . ރިޔަންކޮޅުލުން . ރީތިގަސް . ބައްދަލު . ބޮޑުޒާތުކުޅިގަނޑު . ބޮޑެތި އެއްޗެއްސަށް ބޮޑެތިރާޅެޗެ. ކުދި އެއްޗެއްސަށް ކުދިރާޅެވެ. . ކަނދުރާ . ކަންމަތި . ކަޅުކައްޅަ . ކަމުންރެކުން . ކަސިޔާރު . ކަސިޔާރުވުން . ކާއްބަ . ކިލާފަނިކެއުން . ކޭތަ . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . ކޯޓު . އަރަފުވުން . އައިނުލޯ . އާލަވަބައި . އިމު . އިޕިލްއިޕިލް . އެތެރެހޫލު . އޮ . ވިދުހަން . ވިދުހަންޖެހުން . ވޯކްޝޮޕް . މަހުމުޅަ . މަރަ . މައިމުޅަވުން . މަގުހުރިފާފަބޮލުއެޅުން . މަސާނާ . މާރުޝައްލޯ . މާވާ . މާވާކިލެގެ . މީދަލުވިހަ . މުއި . މެދުބޭންދުން . މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އައުން . މޮޅުއެޅުން . ފަހަރެއްގައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ