...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާވިހަ
ނ.
ހަށިގަނޑުގެ ތަންތަން ދުޅަވާ ބައްޔެއް.
މިބަލި ފުރަތަމަ ފެށޭނީ ބޮލުންނެވެ.
ވިހަ ތިރިއަށް ފޭބިވަރަކަށް ގައިގެ ތަންތަނުން ބޮޑެތިފިތްގަނޑު ގަނޑުހެން ދުޅަވަމުން ދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިބަ . ހިބަންމަސް . މާވިހަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ