...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމަ
ނ.
(ހ) މަންމަގެ މަންމަ.
ނުވަތަ ބައްޕަގެ މަންމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުނދުދޫނި . ހިތް އޮންނާނީ ސިދުރަތުލް މުންތަހާގައެވެ. . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހޫރުކާފަ . ހޫރުމާމަ . ބަލިމާނު . ކަރުގަނޑު . ކުޅަނދުރު . ކޮކާ . އައިންމަތީގާދޫނި . ވޮށްފިލާ . މަކުނު . މަކުނުތަޅަންމަތި . މައިމުޅަވުން . މަދުގަނޑު . މަތިމަތިން . މާމައިތަ . މާމައީ . މާމަސްވެރިޔާ . މާމާވުން . މާމެޔާ . މާމުއި . މުނިކާފަ . މުނިމާމަ . މުނިދަރިން . މުނީމުންނާ . މެދުއުޑު . ފަށާހުއްޓުން . ފިނިހޫނުއެއްވަރުވުން . ފިތްގަނޑު . ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން . ފުރީންބާ . ފޮނި . ފޮޅުން . ދީދި . ދުމަށި . ދެމާމައިން . ދޮންކާފަ . ދޮންމާމަ . ގޮނޑިއަށް އެރުން . ޒިކުރުވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ