...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމަކުނު
ނ.
ދޮންމޫސަ ދޫންޏަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ކަޅުމުށިކުލައިގެ އުދުހޭ ސޫތްޕެއް.
މިއީ މީހުންގެ ގައިގައި ހަފާއެއްޗެއްކެވެ.
މިގިނައިން އުޅެނީ ފަތްބިތްބިތާއި، ފާރުފާރާއި، އެނދުއަށީގެ ކުނާފަތް ދަށުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލިމާނު . މަކުނު . ފިތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ