...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމަސްވެރިޔާ
ނ.
(ސ) ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މަސްވެރިކަން ދަންނަ އެދުރުމީހާ.
(ބޮޑު ކަންނެއްޔާއި މިޔަރު ކެޔޮޅުކަން ފަދަ ކަންކަމުގައި ބަނދި ގޮވުމުގެ ތެރޭގައި މާމަސްވެރިޔާއަށް (ގޮވާނެއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާމަސްވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ