...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމުއި
ނ.
މާމަލުގެ ފޮނިބޮއިގެން މާމުއިކުޅަނދުރު ހަތަައަށް ޖަމާކުރާ އޮލަކޮށް ހުންނަ ފޮނި އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ބީމަހީމަ . ބޭސްއުށް . ބޯށިގަނޑު . ކަނިވުން . ކުޅަނދުރު . މާމުއި . މާމުއިކުޅަނދުރު . މާމުތް . ސިކަންޖަބީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ