...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމުގުރުމޫދަށްލުން
މަތިކަން އަޅާ ނިމުނީމާ، ފަށްގަނޑު ނުޖަހަނީސް ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ، މުގުރުގެންގޮސް މޫދަށް އެއްލާފައި، އިރުކޮޅަކަށްފަހު ގެނެސް ދޮވެ އަތަރު ލައްވައިގެން ގެންގޮސް ހަރުގޭގައި ބޭއްވުން.
މިދޮވުމަށް ކިޔަނީ ފެންވެރުވުމެވެ.
މިއީ އިހުގައި ކުރާ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ