...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމޫލު
ނ.
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ސަރުކާރަށް ނަގާ ބައި ނުވަތަ މިފަދަ މުދަލުން ސަރުކާރަށް ނަގާ ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ