...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމޫލުމީހުން
ނ.
(1) މާމޫލަށް ނަގަންޖެހޭ ތަކެތި ހިސާބު ކުރާމީހުން.
(2) އިހުގައި މާމޫލަށް ނަގާތަކެތި ބަނޑޭރިގެއަށް ގެންދާން ލައްވަފައި ތިބޭ މަސައްކަތު މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ