...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމެލާމެލި
ނ.
ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މަލަށް ޖުމުލަކޮށް ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުފަރުވާ . މޯޅިވުން . ފަރި . ފަރިވުން . ގުލްދަސްތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ