...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފަ
ނ.
(ޏ..) މަންމަގެ ބައްޕަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުހިތި . ހަތަރުއަވަށް . ހިތިދުވަސް . ނަލަހިކާ . ރަނބާލި . ރައްކޯބައިން . ރޮނގު . ރޯނު . ބަނޑުލުން . ބައްޅިޖެހުން . ބާރީފަށް . ބާދަނޑި . ބާދަނޑި އެޑުން . ބިތުފަންގެ . ބިތްފަން . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުރާޅުފަށް . ބޮޑުރޯނު . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ބޮޑުތާހީދު . ކަޖުރު . ކުޅި . ކުޑަހިތި . ކޮށިކުރުން . ކޮނޑުމައު . އަންދާބޯޓު . އަރާއެޅުން . އަވަށް . އަސާ . އަސްކަރު . ވަށާދެމި . ވަތްކެނޑުން . ވަތްއޮޑިކަހައިލުން . މައިމުޅަވުން . މަތިކަންޖެހުން . މަލެފަންޓާ . މަލްފަށޮ . މާފަންނުމީހުން ކަނޑުނުބައިކުރުން . މާގަނޑު . މުގޮށިމީދާ . ފަހަތަށް ސޮއްސައިލުން . ފަހޮޅި . ފަށްދަނޑި . ފައްތިޔާ . ފަތި . ދަތި . ދެވަރު . ދެމާފައުން . ދެދޮރޯށިދޭތެރެ . ދެސަޖިދަމެދުއިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ