...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފަތި
ނ.
މާތަކަކުން ހަދާފައި ނުވަތަ ގަތާފައި ނުވަތަ އަމުނާފައި އޮންނަފަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅި . މަލެފަންޓާ . މަލްފަށޮ . މާގަނޑު . ފަތި . ގުލްހާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ