...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފަތްކަން
ތުގެ ދަރަޖައެކެވެ.
މިއީ ކޮލިލައްވައި އަސާދެއްވާ ކަމެކެވެ.
މިކޮލިލެއްވީމާ މަނިކުކިޔާ Mީހެއްނަމަ ކިޔާނީ މިދަރަޖައިގެ ފަހަތަށް ތަކުރުފާނު އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.
(2) ވަޒީރުކަމަށް ކޮލިލައްވާފައިވާ ބޮޑުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ބޮޑުމުސްކުޅިކަމުގެ ޢިއްޒަތުގެ ދަރަޖައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ