...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފާ
ނ.
(ގ.) ފައިވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލަބިންފާޅަ . ބިންގަދަފާޅަ . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . މާލޯފާނު . މޭފާރު . ތަގައްލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ