...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފާޅަ
ނ.
އަމިއްލަޔަށް ގަސްގަހުގައި ހަކިހިއްޕަމުން އަރާފަތްބޮޑެތި ވެލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލަބިންފާޅަ . ބިންގަދަފާޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ