...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފިލާ
ނ.
ބޭހަށާއި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިއީ ގެދައާއި ވައްތަރު އެއްޗެކެވެ.
ގިނައިން ހެދެނީ ރަށްރަށުގެ ހޭޅީގައެވެ.
ފަތްތަންކޮޅެއް ބޯކޮށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ފަތުގައިދޭނީ ލޮނުރަހައެވެ.
ޢާންމުކޮށް މިހެދެނީ ހޭޅީން އަތިރީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ