...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފުސް
ނ.
ލޮލުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ ކަޅުކަޅީގެ ވަށައިގެން އަރަމުންދާ ފުހެކެވެ.
މިފުސް މުޅި ކަޅުކަޅިއަށް އަރައި ބެދެމުން، ލޯމުޅިން އަނދިރިވެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ