...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާދަން
ނ.
(1) ހިނގަހިނގާ އޮތް ދުވަހާ ޖެހިގެން، ކުރިއަށް އޮންނަ ފުތަރަމަ ދުވަސް.
(2) މަޖާޒު:
އަންނަން އޮތް ޒަމާން.
(3) ޤިޔާމަތް ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާދަނހަ . މާދަން ރޭ ނޫން އަނެއް ރޭ . މާދަންމާ . މާދަމާރޭ . މާދޮންމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ