...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާދަމާ
ނ.
(1) ހިނގަމުންދާ ދުވަހާ ޖެހިގެން ކުރިޔަށް އޮންނަ ފުރަތަމަ ދުވަސް.
(2) އަންނާން އޮތްދުވަސް.
(3) މަޖާޒު:
އަންނަން އޮތް ޒަމާން.
(4) ޤިޔާމަތް ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިށެފެއި . އައްލޭ . މާދަނހަ . މާދަން ނޫން އަނެއް ދުވަސް . މާދަންރޭ . މާދުމެއި . ސާދާޖުމުލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ