...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާދާނަރު
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ހުންގާނުގައި، މާދާގެ ވިދަށް އަމުނަން ހުންނަ ކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާދާތިލަ ކުނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ