...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާދި
ނ.
(ޏ..) ދަނޑުގައި ޒުވާރި އިންދާފައި ގަސްފެޅުމަށްފަހު، ފަޅާ އެހެން ވިނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުވާ . ރަނަހަމާންތި . ބަނޑިޔާބުރު . ބަނޑުވަސް . އަހްރާމު . އާޖު . އިއްތިފާގު . މާދިރި . މާދިލިމަހަ . މާދެލިމަހަ . ފަރުމާ . ފަރުމާ . ފަރުމާ ކުރުން . ފަރުމާކުރާމީހާ . ފެންދިއްގާ . ދަނޑިކުޅުން . ދަނޑިފުޅުދޫނި . ދެކުންކެރުން . ތައްގަނޑުޖެހުން . ތަތުންފުޅި . ތުންދިގުހަނޑަސް . ގުގުރީގައި ވާޖަހައި ލައިފައި . ގެމާވެދުމާދިއުން . ޖުމާދަލް އާޚިރާ . ޖުމާދަލްއޫލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ