...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާދޫނި
ނ.
ކަނޑުަމތީ ދޫންޏެއް.
މިދޫނި ހުންނަނީ ހަށިގަނޑު ބޮޑިމަސްކޮށް ފައިކުރުފަލަކޮށެވެ.
ތުންފަލަކޮށް ފިޔަތޫރިކޮށެވެ.
މާދޫނީގެ ތިންވައްތަރެއް އުޅެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދޫނި . ބޯގަޅާ . މާދީނި . ގަޅައިހޮޑުލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ