...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާތުބާ
ނ.
ހަތަރު ފަސްފޫޓަށް ހެދޭ، ފަތުގެ ދަށުގައި ކެހެރި ހުންނަ ފަތްކުދިގަހެއް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ