...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާތެޔޮ
ނ.
އިރުދޭ މަލުގެ ތެޔޮ.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ މީރުވަސްދުވާ ތެލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައުތެލް . މައުތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ