...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާތޮޅި
ނ.
ކަނޑައިފަޅުގައި އުޅޭ ތޮޅީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެއް.
މި ފަރުތޮޅިއަށް ވުރެ ކުޑަވާނެއެވެ.
ދަތްތައް ވަރަށް ގަދަފަދަވެފައި ތޫނުވާނެއެެވެ.
މަހުގެ ބުރަކަށި މަތި ހުންނާނީ ފެހި ނޫކުލައެއްގައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ރިހި ކުލައެެވެ.
ތުންގަނޑު ދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިޔަމަހަ . ވިޔަމަސް . މައުތެޅި . ފަރުތޮޅި . ދަރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ