...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާތްބަސް
ނ.
ދިވެހިބަހުގެ އަދަބު ނިޔާކުރާގޮތުން މާތްކޮށް ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންކުރާ ދެ ބަހުރުވަތެރެއިން ލައްބަ ދުރުވަން ކިޔާ ބަހުރުވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަގުލޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ