...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާތްކަލާނގެ
ނ.
ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުހިވޮޑިގަތުން . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ދޭވަތާއިން . ދޭވަތާއިންގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ