...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލަމު
ނ.
(ބދ) ގޭގެވެރިއަކަށް ހުންނަ ފިރިހެނަކު ބޭރުން އަންނަމީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން އިނުމަށްޓަކައި އަޅާކުޑަގަހެއް، މީގެއަޅަނީ ގޭގެ އަސްކަނި ދޮށުގައެވެ.
މިގޭގެ އެއްދޮރު ހުންނާނީ ބޭރަށެވެ.
އެނެއްދޮރު އެތެރެއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ