...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލިނެށުން
ނ.
މާލިހެދުން އަޅައިގެން ނަށާ ނެށުން.
މީގެތެރޭގައި ބޮޑުމާލި ނެށުމާއި، ކަދާމާލި ނެށުން ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ