...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލިއްޔަތު
ނ.
(1) ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އިދާރެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ މުދަލާއި ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ