...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލިއްޔާ
ނ.
ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުކާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ