...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލީސްކުރުން
މ.
(1) ފެންވެރުމުގެ ބަދަލުގައި ތުވާލިފަދަ އެއްޗެއް ތެންމައިގެން ހަށިގަނޑު ސާފުކޮށްލުން.
(2) ހޫނުފެނުން ނުވަތަ ލޮނު ހޫނުކޮށްގެން ބޮނޑިތާންކުރުން.
(3) ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ގައިގާ އެއްޗެއް އުނގުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުނގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ