...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލޫދު
ނ.
މައުލޫދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިކަ . ނަދެރާނޑާ . ރަންމާލޫދު . ރިހަބަތްކޭން . ބަލާހިންގެވުން . ބާރަމާލޫދު . ބޭލިކޭން . ބޮޑުމާލޫދު . ކަނދިލި . ކަލިޔާ . ކަޑަނެބަތެ . އަންހެނުންމާލޫދު . އިސްފަތް . ވަރުއޮޑުންއެޅުން . ވަސްމުޑިހެދުން . މައުލޫދު . ފަހުން ކިޔާ މާލޫދު މޮޅުވާނެއެވެ . ފަހުން ކިޔާ މާލޫދުގެ ބަތް ގިނަވާނެ . ފަހުން ކިޔާ މާލޫދުގެ ބިސް ގިނަވާނެ . ފަށާހުއްޓުން . ފަންގިކުނާ . ފަންޏާއެރުން . ފިނިފެންޖެހުން . ފެންފޮޅިދޮލަނގު . ފޮތުރިހި . ދުންނެގުން . ދުންބެހެއްޓުން . ދުމާއެރުން . ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް . ގަނޑުމާލޫދު . ސަނާގަނޑު . ޒިކުރުކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ