...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލެބެލީބޭނޑި
ނ.
(ޏ) އަލަށް މާލެއަންނަ މީހުންގެ އަތުން އާދައެއްގެ ގޮތުން ނަގާ ބޮނޑިގަނޑު.
މި ބޮނޑުގަނޑު ނަގަނީ މާލެފެނުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ