...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލޯފާނު
ނ.
(1) ލޯމާފާނު.
(2) ރަދުންގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ތާރީޚީ ވާހަކަތައް ލިޔެފައި ހުންނަ ހަނިދިގުފޮތިތަކެއް މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ލޮއިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިރކެކޭ މަޢުދަނަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޯމާފާނު . ލޯފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ