...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާގަނޑު
(4) ބައެއް ކުޅިވަރުގައި ދަނޑިޖަހާއިރު، ދަނޑީގެ ކޮޅުގައި، ކަރުދާހުން ނުވަތަ ފޮތިން ހަދާފައި އޮންނަ އެތި.
.
(5) މޫދުމާގަނޑު.
(6) ބައިސްކަލުގެ ފުރޮޅުގެ ބޫސް ދަގަނޑަށް މަހާލައިގެން ހުންނަ ކުލަކުލައިގެ މާފަތި.
(7) ތަސްބީހަފަތީގެ މަޅި ލައިގެ ކޮޅުގައި އޮންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތިމައު . ހިރުކޭތަލަ . ނާބަންނަހުއި . ބޮށިގަނޑަ . ބޮނޑިބޯށި . ބޯށި . ބޯށިމައުފުސް . ކަށިޅޭނބޫ . ކިރުކޯޅި . ކުރާ . ކުދިބަތް . ކޯރިބޯ . އެތް . މައްސާގު . މަލިމަ . މާބޯށި . މާކުނބުރުވާނި . މާގަނޑާކުޅޭމަސް . މާގަނޑު . މާގަނޑުމަސް . މޫދުމައުގަނޑު . ލަނގިރި . ގަހާ . ގަބަންމަހާ . ސައިބޯނިމަސް . ޕޫލްކޮޕީ . ޗަންޕާކަނދޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ