...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާގަނޑުމަސް
ދު މާގަނޑުގެ ނިވަލުގައި އުޅޭމަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ކަލޫކުލައެވެ.
މަހުގެ ބޮލާއި ހަށިގަނޑު އަދި ނިނގޫކޮޅު ހުރަސްކޮށް ހުދުކުލައިގެ ފުޅައު ތިން ރޮނގުހުރެއެވެ.
މަހުގެ ތުންކޮޅާއި ކަންފަތް ހުންނާނީ ދޮންނާރިގު ކުލައިގައެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ކުލައަކީ ރީނދޫ ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫދުމައުގަނޑު . ސައިބޯނިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ