...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާގައިވުން
މ.
(ސ) (1) ލޯވަޅެއް ކަންފަތިވުމުން އެއަށްޖަހާ އިސްކުރު.
(2) ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭގެއްލުމަކުން އަންހެނުންގެ ދަރިދޮރު ބޮޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ