...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާގިނިމަސް
ނ.
މަހުގެ ބައްޓަން ގިނިމަހާ ދާދި އެއްގޮތަކަށް ހުންނަ ފަޅުފަޅުން ވަރަށް މަދުން ބޭނޭ ފަތިކޮށް ފުޅާކޮށް ހުންނަމަހެއް.
މިމަހަކީ ރަތްފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މަހެކެވެ.
ޅަ މަހުގައި ފާޅުކަންބޮޑުގޮތަކަށް ފުޅާކޮށްހުންނަ ތިންރޮނގު އަރިމަތީގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ