...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާގެދަ
ވުރެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުން ހެދޭގަހެކެވެ.
މިގެދައިގެ މަތީ ފަރާތުގައި ހުންނާނީ ފެހިކުލައެވެ.
ދަށް ފަރާތާއި ތަނޑުގަނޑުގައި ހުންނާނީ ފެހި ކުލައެވެ.
ދަށްފަރާތާއި ތަނޑުގަނޑުގައި ހުންނާނީ ދަނބުކުލައެެވެ.
މީގެ ފަތްތަކާއި، މަލާއި، ތަނޑުގަނޑު ވަރުގަދަވެފައި ބޮޑެއްޗެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ