...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާސިންގާ
ނއ.
އެއެއްޗެއްގެ ބޮޑުކަން ދޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މާސިންގާ ކަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުސިންގާ . މާތާނު . މާސިންގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ